Voor Scholieren

Het ATC biedt leerlingen van speciaal onderwijs stages en leerplaatsen. Wij  trainen leerlingen van de praktijkschool in arbeidsvaardigheden en werkhouding in een bedrijfsmatige setting. Met als doel een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Het ATC stelt werk en werkruimte beschikbaar aan praktijkscholen. Praktijkscholen worden op die manier in de gelegenheid gesteld om hun leerlingen te trainen in arbeidsvaardigheden en werkhouding.

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer