Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht. Deze wet vervang de wet sociale werkvoorziening (Wsw), de wet werk en bijstand (Wwb) en een groot deel van de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen.

Deze aanpak past precies bij de ATC benadering; durven, doen en doorpakken.

Bij ATC staan de volgende aspecten voorop:

  • De capaciteit en kwaliteit van de mensen
  • Maatschappelijke participatie
  • Verkleinen van de achterstand op de arbeidsmarkt

 

Henry heeft via het ATC nu een contract voor onbepaalde tijd

Henry 28 jaar, alleenstaande man. Henry heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. In zijn jeugd is een autistische storing en ADHD geconstateerd. Hij heeft een VSO opleiding gedaan en vervolgens allerlei verschillende werkzaamheden verricht van stratenmaker tot dakdekker. Het is hem echter niet gelukt ergens vaste voet aan de grond te krijgen. lees meer