ATC heeft het!

Wie zegt dat er geen gedreven medewerkers meer te vinden zijn, heeft nog nooit bij ATC gekeken. ATC heeft enthousiaste mensen die graag, heel graag u het werk uit handen nemen. Op tijdelijke basis, als inleenkracht of gedetacheerd. En door de extra ondersteuning die ATC ook tijdens de werkperiode verleent, is de klanttevredenheid hoog.

ATC heeft mensen met een plus.

ATC is een 100% dochter van Larcom. Samen met Larcom selecteert ATC mensen op hun arbeidsgeschiktheid. Na een psychologische test en het eventueel aanleren van aanvullende vaardigheden, traint ATC haar mensen. Deze gedegen voorbereiding op werk en de speciale omstandigheden waarin deze mensen vaak verkeren, zorgen voor super gemotiveerde, capabele medewerkers die op hun taken zijn voorbereid.

ATC is de beste oplossing.

ATC traint en coacht mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat kan liggen aan een mentale en/of fysieke beperking. Maar ook een kennisachterstand kan het zelfstandig vinden van een baan bemoeilijken. Dan is ATC er, om die achterstand weg te werken en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Maar ATC doet nog veel meer.

ATC zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er weer in gaan geloven. Omdat we weten waar de knelpunten zitten, lossen we ze op of zoeken we alternatieven. Dat geeft vertrouwen en toekomstperspectief. En samen met u, de ondernemer, kunnen we dat een vervolg geven.

Henry heeft via het ATC nu een contract voor onbepaalde tijd

Henry 28 jaar, alleenstaande man. Henry heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. In zijn jeugd is een autistische storing en ADHD geconstateerd. Hij heeft een VSO opleiding gedaan en vervolgens allerlei verschillende werkzaamheden verricht van stratenmaker tot dakdekker. Het is hem echter niet gelukt ergens vaste voet aan de grond te krijgen. lees meer