Diensten

Hoe doet ATC dat?

Uitgangspunt is de capaciteit van de persoon in kwestie. Welke sterke punten zijn aanwezig, welke punten kunnen we verbeteren. Vanuit die analyse wordt een traject ingezet waar gewerkt gaat worden aan een betere positie op de arbeidsmarkt. De resultaten worden gehaald doordat de persoon in kwestie zicht krijgt op zijn of haar sterke punten en kan werken aan het verbeteren van competenties. Dat geeft energie! Die energie zorgt ervoor dat mensen boven zichzelf uitstijgen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Re-integratietrajecten (IRO, 2de spoor)
  • Sociaal activeringstrajecten
  • Competentietrajecten
  • Heftruckopleiding
  • Leerwerkplekken speciaal onderwijs

Deze ondersteuning bieden we aan mensen vanuit de gemeenten, UWV en bedrijfsleven.

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer