Onze Missie


ATC, de match van mensen met werk.

Gemotiveerde mensen, die precies weten wat ze kunnen. Dat zijn de medewerkers van morgen. In loondienst, als tijdelijk werk, gedetacheerd of als inleenkracht. En allemaal met hun specifieke kwaliteiten.
De missie van ATC is duidelijk; mensen weer aan het werk krijgen. De markt komt niet naar ons toe, dus bewegen wij naar de markt. Letterlijk omdat ATC uiteindelijk mensen aan het werk helpt door zelfontplooiing, training en coaching. In figuurlijke zin, omdat het ATC zorgt voor ontwikkeling, diagnose en diensten die er voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer passen bij de arbeidsmarkt van morgen.

 

Karin heeft meer zelfvertrouwen door competentieprogramma van ATC

Karin 47 jaar, ze heeft een LNHO opleiding gedaan, is jong getrouwd en heeft uit haar ( toenmalige) huwelijk 3 kinderen. Ze heeft in het huwelijk niet of nauwelijks gewerkt, wel heeft het echtpaar een restaurant gerund, waarbij het leeuwendeel van het werk op haar schouders rustte. Ze is inmiddels gescheiden en woont alleen. Er is veel strijd geweest om de kinderen. Karin is naar het ATC gekomen om weer ritme, structuur en conditie op te bouwen. Daarnaast wilde de gemeente graag weten hoe het met haar motivatie stond en wat/hoe kansen op de arbeidsmarkt zijn. De gemeente had hierin geen positief beeld van haar. Het traject verliep in het begin inderdaad ook moeizaam, ze had vooral moeite zich aan afspraken te houden. Daar hebben enkele (counseling)gesprekken over plaatsgevonden. lees meer