Disclaimer

 

Aansprakelijkheid

ATC bv heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze site en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar, door middel van een hyperlink of anderszins, verwezen wordt.


ATC bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt ATC bv geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van ATC bv of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welke hoofde dan ook, mocht voortvloeien.


Auteursrecht

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van ATC bv is het niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te kopiëren, behalve voor persoonlijk gebruik, en/of openbaar te maken.

Door een traject bij ATC is Johan weer gemotiveerd om een opleiding te volgen

Johan 29 jaar: Johan heeft in het verleden al een aantal werktrajecten aangeboden gekregen die allen op niets zijn uitgelopen. Oorzaak was zijn gebrek aan motivatie. Johan heeft nu aangegeven dat hij wel weer terug wil naar school en wil gaan studeren met ondersteuning van een studiefinanciering. lees meer