De organisatie

ATC is een organisatie die werk maakt van mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt (WWB, Wajong, WIA en of ziektewetuitkering). Kortom mensen die of een heel lange periode niet hebben gewerkt of mensen waarbij hun CV niet meer passend is door bijvoorbeeld een beperking, ziekte of stoornis. Mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om weer aan het werk te gaan of om een nieuw perspectief krijgen op de arbeidsmarkt.  

Wie langdurig zonder werk zit, komt uiteindelijk in de bijstand terecht. Het is de taak van de gemeente om te onderzoeken welke maatregelen er genomen moeten worden om weer aan de slag te komen. ATC helpt gemeenten hierbij. In nauwe samenwerking met de persoon in kwestie, de gemeentelijke instanties en de arbeidsmarkt, wordt een traject ingezet dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint, met als doel, weer aan het werk te gaan.

lees verder >>>

Door een traject bij ATC is Johan weer gemotiveerd om een opleiding te volgen

Johan 29 jaar: Johan heeft in het verleden al een aantal werktrajecten aangeboden gekregen die allen op niets zijn uitgelopen. Oorzaak was zijn gebrek aan motivatie. Johan heeft nu aangegeven dat hij wel weer terug wil naar school en wil gaan studeren met ondersteuning van een studiefinanciering. lees meer